Bakom kulisserna

Våra djur

Vår kamel

Det cirkulerar just nu en bild på ett sår på en av våra kameler, och orsaken till att kamelen har ett sår är att alla kameler liksom alla människor tycker inte om varandra.  Denna kamel har bråkat med en annan kamel och blivit biten. Veterinären har varit här och sett att såret läker bra, kamelen är inte halt och mår bra för övrigt. Vi har Jodopax på såret, som är brungult till färgen därför ser det lite smutsigt ut.

Våra djur


På Cirkus Maximum är vi väldigt måna om våra djur. De bidrar i hög grad till att göra cirkusupplevelsen fantastisk och magisk. Väldresserade, blanka hästar, pigga och glada hundar och exotiska kameler med flera. Vi lägger ner ett stort jobb på att presentera välmående och välskötta djur, som ”jobbar” med glädje. En viktig person i det arbetet är veterinär Ionel Barbos, som driver Veterinärerna i Svenljunga, f.d. Distriktsveterinärerna. Han ansvarar för hälsan hos Cirkus Maximums djur sedan 10 år tillbaka.

Så här säger han: - Cirkus Maximum kan vara stolta över sina djur. Jag känner både djuren och personalen som sköter om och utbildar dem. De fungerar som ett väl sammansvetsat team. Alla jobbar med djurens bästa i sikte.

Regelbundna kontroller - Jag besöker regelbundet Cirkus Maximums vinterkvarter i Älvsered. Och inför varje säsong gör jag en hälsokontroll av alla cirkusdjuren och förvissar mig om att de är fullt friska innan de åter ut på turné. Under vintermånaderna är det Inger von Schedvin som tar hand om Cirkus Maximums hästar, kameler och andra exoter. Vi har ett nära och ständigt pågående samarbete.

Kontakt med veterinärer över hela landet - Jag ser till att hästarna vaccineras och avmaskas, tar olika blodprover och genomför andra tester. Kamelerna testas exempelvis regelbundet för tuberkulos. Om något djur trots allt skulle komma till skada när turnén väl är igång, så åker jag personligen ut och ser till det. Är det alltför långt från Svenljunga, kontaktar jag en kollega ute i landet så att skadan tas om hand snabbt och korrekt.

Välutbildad personal - Hos Cirkus Maximum är det dressören Anton Frank och hans personal, som ansvarar för djuren under sommarmånaderna och då är det de som håller kontakten med mig. Eftersom det är jag som har ansvarat för att utbilda personalen, kan jag gå i god för att de förstår hur de skall behandla djuren, utan att stressande situationer uppstår.

Länsstyrelsen godkänner - Under turnén åker Cirkus Maximums djur uteslutande i transportfordon, som har godkänts av länsstyrelsen. De har gott om utrymme och har alltid tillgång till vatten. Dessutom handlar det, som regel, om ganska korta transportsträckor. När de kommer till en ny plats, hägnar man in ett område och lastar omedelbart av djuren så att de kan vistas ute i det fria - i väntan på kvällsföreställningen.

Justa villkor - Under alla mina år hos Cirkus Maximum har jag aldrig sett ett djur, som behandlats illa, eller observerat att man använt sig av otillåtna metoder. Det faller förövrigt på sin egen orimlighet. Om cirkusdjuren inte behandlas på rätt sätt, vill de inte heller uppträda i manegen. Det går inte att tvinga ett djur att utföra olika konster på cirkus …

Värt att veta om djur på cirkus. 
I Sverige gäller utomordentligt hårda krav och föreskrifter för cirkusdjur. Redan 1960 förbjöds apor, tigrar, lejon, björnar och en mängd andra djurarter att resa med cirkus i Sverige. Och sedan säsongen 2014 har Cirkus Maximum valt att inte heller ha några elefanter i manegen. Vi reser endast med det man kallar domesticerade djur. Faktum är att alla djur, som skall turnera i Sverige under en säsong, står under strikt kontroll och veterinär övervakning. De genomgår återkommande undersökningar bland annat dagarna före turnéstart. Eventuella missförhållanden eller vanskötsel upptäcks alltså av våra duktiga veterinärer redan innan säsongen startar. Tack vare vårt strikta regelverk totalförbjöds till exempel en tysk cirkus att resa in i Sverige 2005.

Vinterkvarteret

Vårat kontor och vinterkvarter ligger i Älvsered,  Hallands län. Det är en liten by som ligger en bit ifrån Ullared. Här finns en stor cirkusplats där vi har vagnar och lastbilar avställda under vintern. Vi sitter på kontoret och jobbar och vagnar och lastbilar som behöver repareras blir reparerade på gården och i verkstaden. Vi har ett stall för våra djur här. Våra duktiga djurskötare är de som tar hand om djuren under vintern.