European Circus Association

Vad är ECA?

ECA, som är en förkortning av engelskans European Circus Association, grundades i början av år 2002 på initiativ av de holländska cirkusföretagarnas förbund (Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen) och de belgiska cirkusdirektörernas förbund (Vereniging Belgische Circus Directeurs) I dag är närmare 60 cirkusar från 15 länder med i ECA. Medlemsantalet verkar lågt med tanke på att det finns tiotals, ja till och med hundratals cirkusar i många av de europeiska länderna. En orsak till det låga medlemsantalet är de kvalitetsnormer som förbundet kräver av sina medlemmar. Med hjälp av en informationskampanj räknar ECA dock med att medlemmarna hela tiden blir fler. Då kan förbundet fungera som en representativ och stark organisation för alla de europeiska cirkusar som är medlemmar.

ECA:s viktigaste mål:

  • Att få cirkuskonstens kulturella betydelse allmänt accepterad
  • Att skapa en standard som definierar djurförhållanden på cirkusar
  • Att förenkla beskattningsförfarandet
  • Att finna yrkeskunnig arbetskraft
  • Att underlätta och förenkla de regler och procedurer som gäller visum och arbetstillstånd.

European Circus Associations hemsida